RentalWebs

Check-in de hostes amb Partee

23  December  2021

La integració de RentalWebs amb Partee, ens permet agilitzar el registre dels hostes d’un lloguer vacacional, automatitzant els partes d’entrada de viatgers, que s’han d’enviar al cos de policia corresponent. Es tracta d’un servei en el núvol, al igual que RentalWebs, accessible amb la majoria de dispositius mòbils.

Check-in de hostes amb Partee

Aquestes són les seves principals característiques:

  • Check-in online; abans de l’arribada de l’hoste, a la casa de lloguer vacacional.

  • Check-in presencial; amb la lectura automàtica de documents d’identitat i passaports, de tot el món.

  • Creació i enviament automàtic en temps real, de les fitxes policials amb les dades dels hostes, als distints cossos policials de l’estat Espanyol.

A l’introduir una nova reserva, des de RentalWebs serà transferida al sistema de Partee, a l’igual que al editar o cancel·lar-ne alguna d’elles. De la mateixa manera, les dades dels hostes, recollides pel sistema de Partee, passaran automàticament a RentalWebs.

Per utilitzar la integració, és necessari tenir un compte actiu a Partee.

RentalWebs
Channel manager de lloguer vacacional per a Booking.com
Noves característiques de RentalWebs 1.1
Portal del propietari
Check-in de hostes amb Partee
Noves característiques de RentalWebs 1.2