home Help Centre Channel manager Exportar el calendari de RentalWebs

Exportar el calendari de RentalWebs

El gestor de canals ens permet sincronitzar el calendari de disponibilitat amb el dels portals web de lloguer vacacional. És tan senzill com introduir una reserva en el sistema de RentalWebs, perquè aquesta es distribueixi automàticament a tots els canals que s’haguin sincronitzat.

Per sincronitzar un canal s’ha de copiar l’adreça web de la secció Gestor de Canals / Sincronitzar calendari  i enganxar-la a la pàgina web del canal. La majoria d’ells, a la seva secció del calendari, tenen una opció per importar un calendari, on hem d’enganxar la URL del nostre calendari de RentalWebs.

Amb la primera sincronització, totes les reserves futures introduïdes a RentalWebs pujaran al canal. A partir d’aquest moment, el sistema del canal es connectarà regularment a l’adreça subministrada i si hi ha noves reserves, les incorporarà al seu calendari de disponibilitat.

Cada accés a l’adreça web del calendari de disponibilitat d’una casa, genera un calendari amb totes les reserves que tenen una data de sortida futura.

El format del calendari és l’anomenat iCal, amb l’extensió .ics. Es tracta d’un format estàndard, que no només és utilitzat per gairebé tots els portals web de lloguer vacacional, si no també per les agendes dels telèfons mòbils i dels ordinadors.

Airbnb

A la secció del calendari s’hi troba l’opció Opcions de disponibilitat, on a mitjan pantalla trobarem sota Sync Calendaris l’opció Importar Calendari, la qual ens obri una finestra com la de la imatge, on trobarem un camp on enganxar l’adreça del nostre calendari i un altre per assignar-li un nom qualsevol. Seleccionant el botó per importar el calendari, ja tindrem els calendaris de disponibilitat sincronitzats.

Airbnb

Vrbo

A la xarxa de portals web de HomeAway, hem de cercar el camp on col·locar l’enllaç a la secció del Calendari – Reserves, on a la part superior s’hi troba una icona amb dues fletxes, com la de la imatge, des de on s’accedeix a la pantalla per introduir l’adreça del nostre calendari, el qual en haver-li assignat un nom es podrà importar i ja tindrem la sincronització activada.

HomeAway

Portals web de Vrbo:

Vrbo, HomeAway, VacationRentals.com, Homelidays, OwnersDirect, Abritel, FeWo-direkt, Toprural, Bookabach, stayz i Alugue Temporada.

Tripadvisor

  1. A la pestanya del Calendari s’ha de seleccionar Importar.

  2. S’ha d’enganxar l’enllaç al calendari de RentalWebs.

  3. S’ha d’assignar un nom al calendari i en haver seleccionat Guardar, el calendari ja estarà sincronitzat.

Atraveo

A la secció Calendari d’una propietat, a sobre la llegenda, s’hi troba l’enllaç Editar interfície iCal. Al seleccionar-lo, accedim a una pantalla com la de la imatge, on enganxarem l’adreça URL del nostre calendari de RentalWebs. Seleccionant Guardar s’activarà la sincronització.

Atraveo

Booking.com

  1. Des de la extranet de Booking.com seleccioni Calendari, després seleccioni el recuadre Sincronitzar els seus calendaris, davall el calendari.

  2. Seleccioni el botó blau Importar calendari. A la finestra que li apareixerà, enganxi la URL de l’enllaç al calendari de RentalWebs.

  3. Sota Anomeni el seu calendari afegeixi el nom que hagui triat i seleccioni el botó blau, per guardar els canvis i la sincronització ja estarà configurada.

Incorporar les reserves a la agenda del mòbil

Per incorporar les reserves a la agenda del telèfon mòbil o de l’ordinador, serà suficient seleccionar l’enllaç del calendari des del dispositiu. Així baixaran totes les reserves futures i es podran agregar totes a la agenda, o bé seleccionar-les una a una.


Exporting the RentalWebs calendar  navigate_next