home Help Centre Properties manager Estadístiques, reserves i cases

Estadístiques, reserves i cases

Les consultes de reserves d’aquesta secció, així com les estadístiques que trobam al panell de control, mostren les dades consolidades de totes les cases de la nostra botiga virtual.

Panell de control

Gestor Propietat / Panell de control

El primer que veurem al accedir al panell de control d’aquesta secció, serà una relació de les cases amb peticions de reserva, pendents de gestionar, i una relació de les peticions de reserva acceptades, però pendents de confirmar amb el pagament acompte, per part del client. Això, sempre que n’hi hagui.

Produccions

La estadística inicial, mostra la producció a preu de venda, de totes les reserves de l’any en curs, amb varies gràfiques, mostrant els imports mes a mes i per canal de distribució.

La mateixa consulta es pot fer, amb els imports de les comissions de l’agència, que es carreguen als propietaris.

Es pot canviar l’any, per consultar la producció d’anys anteriors.

Estadístiques sobre les consultes de disponibilitat

Cada vegada que es fa una cerca de disponibilitat, des de la pàgina web, aquesta queda registrada a la base de dades. Es poden consultar, seleccionant l’opció Cerques, que trobam a Gestor Propietat / Panell de control – Cerques. A més de poder consultar cada una de les cerques registrades, també tenim aquestes dades, acotades a un interval de dates:

  • Arribades; El nombre de cerques, agrupades per mes d’arribada. Això ens permet sabre, en un moment donat, per a quines dates s’està cercant disponibilitat. Dit d’una altra manera, dins un mes qualsevol, podrem sabre per a quines dates s’han estat fent consultes de disponibilitat.

  • Cerques per casa i les genèriques, sense especificar cap casa en concret.

  • El nombre d’usuaris únics, que han realitzat les cerques de l’interval seleccionat.

  • La mitjana de dies d’antelació, entre la consulta i la data d’arribada.

  • Mitjana de nits, de les consultes fetes.

  • Cerques per dia, dins l’interval seleccionat.

  • Cerques per hora.

  • Cerques per dia de la setmana.

Reserves

Gestor propietat / Reserves

Accedint en aquesta secció, se’ns mostra una relació amb les reserves de totes les cases, amb una data de sortida futura. Seleccionant l’opció Cobraments, per a cada reserva de la relació, s’hi podrà consultar l’import cobrat i l’import pendent de cobrar.

Es pot seleccionar qualsevol interval de dates, per a consultar les seves reserves. A més, també es pot generar un arxiu PDF amb la relació de reserves, per ser imprès.

Calendari de disponibilitat

Gestor propietat / Calendari

Relació amb totes les cases i les seves reserves, sobre un calendari, que ens permet veure l’estat de l’ocupació, amb els dies disponibles de cada casa, d’una manera visual i intuïtiva.

Es pot seleccionar qualsevol interval de temps, ja sigui passat o futur. A més, des de el calendari, es poden consultar els detalls de les reserves i accedir, a les seves fitxes i a les dels hostes.

Cases

Gestor propietat / Cases

En aquesta secció, es poden consultar totes les cases de la botiga virtual, i donar-ne de noves d’alta.

Seleccionant una de les cases, accedirem a la seva fitxa i aquesta passarà a ser la casa de treball.


Statistics, reservations and properties  navigate_next